dostosuj swoją reklamę

dostosuj swoją reklamę

aby była zgodna z przepisami Uchwały Krajobrazowej Gdańska.

Strona główna

Celem przepisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska jest podniesienie estetyki naszego otoczenia. Podjęta w lutym 2018 r. Uchwała Rady Miasta Gdańska przewiduje okres dostosowawczy dla istniejących reklam:

od 02.04.2018 – Wszystkie nowe reklamy muszą być zgodne z przepisami

od 02.04.2020 Wszystkie reklamy (stare i nowe) muszą być zgodne z przepisami

Reklama niezgodna z Uchwałą Krajobrazową Gdańska

Dostosuj swoją reklamę Przez dostosowanie należy rozumieć usunięcie wszystkich niezgodnych z przepisami elementów reklam – czasami będzie to oznaczało konieczność jej wymiany na nową. Wraz z reklamą usuń jej zamocowania, w szczególności kotwy, fundamenty, haki, ślady lub otwory. Elewacja budynku musi wyglądać tak jakby nigdy nie było na niej reklamy!

Kara pieniężna za niedostosowanie Jeśli nie dostosujesz reklamy w terminie – zostanie nałożona kara pieniężna. Dla reklamy o wymiarach 1m2 kara wynosi aż 112,80 zł PLN za każdy dzień trwania postępowania administracyjnego.

Nie zwlekaj Kara pieniężna naliczana jest za każdy dzień trwania postępowania administracyjnego – aż do momentu kiedy dostosujesz swoją reklamę

• Trzy kroki •