Czasu jest coraz mniej

Czasu jest coraz mniej

02.04.2020 mija ostateczny termin na dostosowanie swojej reklamy do przepisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska.

Strona główna

Celem przepisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska jest podniesienie estetyki naszego otoczenia. Podjęta w lutym 2018 r. Uchwała Rady Miasta Gdańska przewiduje okres dostosowawczy dla istniejących reklam:

02.04.2018 – Wszystkie nowe reklamy muszą być zgodne z przepisami

02.04.2020 Wszystkie reklamy (stare i nowe) muszą być zgodne z przepisami

Reklama niezgodna z Uchwałą Krajobrazową Gdańska

Dostosuj swoją reklamę Przez dostosowanie należy rozumieć usunięcie wszystkich niezgodnych z przepisami elementów reklam – czasami będzie to oznaczało konieczność jej wymiany na nową. Wraz z reklamą usuń jej zamocowania, w szczególności kotwy, fundamenty, haki, ślady lub otwory. Elewacja budynku musi wyglądać tak jakby nigdy nie było na niej reklamy!

Kara pieniężna za niedostosowanie Jeśli nie dostosujesz reklamy w terminie – zostanie nałożona kara pieniężna. Dla reklamy o wymiarach 1m2 kara wynosi aż 112,80 zł PLN za każdy dzień trwania postępowania administracyjnego.

Nie zwlekaj Kara pieniężna naliczana jest za każdy dzień trwania postępowania administracyjnego – aż do momentu kiedy dostosujesz swoją reklamę

• Trzy kroki •