Formy szyldów

Formy szyldów


Szyld równoległy

To podstawowa forma szyldu informującego o nazwie lub rodzaju prowadzonej działalności. Tradycyjnie zawiera nazwisko właściciela lub rzemieślnika, markę, nazwę działalności lub logo. Szyld równoległy umieszcza się w postaci tablicy lub znaków bez tła w pasie powyżej witryny (okien i drzwi) a poniżej pierwszego piętra – miejsce to nazywamy polem szyldowym

Uwagi techniczne:

wysokość szyldu – maks. 70 cm

szerokość – nie więcej niż szerokość witryny (okien i drzwi)

grubość – tablica maks. 3 cm, znaki bez tła maks. 15 cm

pole ochronne – powyżej i poniżej szyldu pozostaw wolną przestrzeń odpowiadającą 15% wysokości szyld


Szyld semaforowy

To szyld zamocowany prostopadle do ściany budynku. Może przyjąć formę tablicy, znaków bez tła, kasetonu lub lamp neonowych. Umieść go bezpośrednio przy wejściu do lokalu. W wąskich ulicach czy na bogato zdobionych fasadach jest to najlepsze rozwiązanie do reklamowania lokalu. Jako element tradycyjnej ulicy handlowej jest doskonale widoczny dla pieszych. Niewielka powierzchnia wymusza kreatywne podejście do projektu – użycia czytelnego i zapadającego w pamięć symbolu. Tradycyjne rzemiosło czy zabytkowy budynek będą wymagały zastosowania metaloplastyki. Montaż „semafora” na współczesnym obiekcie to okazja do zabawy nowoczesną formą i technologią.

Uwagi techniczne:

wysokość szyldu (wraz z wysięgnikiem) – maks. 1 m szyld umieszczony min. 2,2 m od poziomu terenu

długość szyldu od ściany (wraz z wysięgnikiem) – maks. 1,2 m


Witryna

Witryna jest zaproszeniem do Twojego lokalu, ale także stanowi przedłużenie ulicy wpływając na odbiór najbliższego otoczenia. Komponując swoją witrynę wyeksponuj towar i dobierz odpowiednie oświetlenie. Uzupełnij ekspozycję o wypisaną na oknach ofertę świadczonych usług lub sprzedawanych produktów np. w formie liter pisanych odręcznie lub wyklejanych.

Uwagi techniczne:

W zależności od obszaru, w jakim znajduje się lokal, szczegółowe ustalenia różnią się. Więcej na stronie uchwalakrajobrazowagdanska.pl


Szyld (Pylon) wizytówkowy

Szyld wizytówkowy to odrębny rodzaj reklamy, który swoją funkcją przypomina tablicę informacyjną. Możesz na nim umieścić, poza nazwą firmy, informacje m.in. o godzinach otwarcia, przyjęć czy rejestracji. Szyld wizytówkowy stosuje się dla lokali, które nie posiadają bezpośredniego wejścia od ulicy lub gdy wiele lokali korzysta z tego samego wejścia do obiektu.

Ze względu na swoje niewielkie wymiary estetyka szyldu wizytówkowego musi być podporządkowana jego czytelności. Umieszczając kilka szyldów wizytówkowych, jeden pod drugim, należy je ujednolicić pod względem wysokości, kolorystyki czy kroju pisma.

Niewielkie szyldy wizytówkowe mogą być umieszczane pojedynczo lub zbiorczo:

→ na tablicy wizytówkowej na ścianie obiektu,

→ na wolnostojącym pylonie wizytówkowym

Uwagi techniczne:

Uwagi techniczne:

powierzchnia pojedynczego szyldu – maks. 0,1 m2 czyli tabliczka o wymiarach np. 100 x 10 cm lub 50 x 20 cm

szerokość tablicy – szerokość nie więcej niż szerokość jednego lub kilku zgrupowanych szyldów wizytówkowych

wysokość całej tablicy – maks. 2 m

odległość tablicy od ściany – maks. 15 cm


Żródło: http://www.uchwalakrajobrazowagdanska.pl/wp-content/uploads/2019/12/poradnik-gdanski-szyld-10.pdf